Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van SailPlus.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze voorwaarden staan los van de algemene voorwaarden van de individuele websites van de schepen en van de algemene voorwaarden bij het boeken van deze schepen.

De algemene voorwaarden van de websites van de schepen vind u op de desbetreffende websites, de voorwaarden welke tot een boeking behoren ontvangt u samen met het contract dat bij de boeking hoort.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie gebruikt ter promotie van de schepen welke op de website vermeld staan. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SailPlus.nl is het uitsluitend toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken ter promotie van de schepen welke op de website vermeld staan. Het intellectueel eigendom berust bij SailPlus.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SailPlus.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

SailPlus.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SailPlus.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van SailPlus.nl op deze pagina.